Forenzní due diligence v M&A

Pomocí forenzní due diligence pomáháme klientům při akvizici jiných společností. Podporujeme kupujícího (privátní investory, fondy rizikového kapitálu a korporátní investory) v průběhu prověřování cílové společnosti. Ověřujeme fakta, vyhledáváme nové informace, interpretujeme je a také vyhodnotíme jejich relevanci.

Forenzní due diligence je doplňující službou k finanční nebo právní due diligence. Pomůže s identifikací rizik a potenciálně nezveřejněných vlivů na hodnotu cílové společnosti.

Výstupem našich prací je zpráva, která obsahuje:

  • Identifikovaná obchodní a reputační rizika
  • Identifikované rizikové transakce a vztahy
  • Zjištění a shromážděné důkazy
  • Doporučení dalšího postupu

Kontaktujte nás:

V případě zájmu o forenzní due diligence
kontaktujte Jána Lalku:
M: +420 737 235 595JanL@surveilligence.com
E: JanL@surveilligence.com