Forenzní podpora během insolvenčního řízení

Dlouhodobě pomáháme věřitelům a insolvenčním správcům identifikovat a dohledat nezákonně vyvedený majetek ze společnosti úpadce a asistujeme právním zástupcům klientů při zpětném získání tohoto majetku.

Vyhledávání vyvedeného majetku spočívá v důkladném sběru informací, a to nejen z interních účetních záznamů a firemní dokumentace, ale také z otevřených zdrojů o obchodních partnerech a o osobách podílejících se na těchto operacích. Nezbytnou součástí forenzního vyšetřování je využívání analýz, vizualizace a testování elektronických transakcí.

Aktivně působíme v komunitě expertů na insolvence. Máme zkušenosti z desítek projektů. Pomohli jsme klientům identifikovat vyvedený majetek řádově ve stovkách milionů korun.

Výsledkem naší práce je forenzní zpráva, která kromě jiného obsahuje:

  • Identifikované neúčinné, neplatné nebo zvýhodňující právní úkony ve společnosti úpadce
  • Rozkryté vazby a identifikovaná riziková propojení mezi úpadcem a třetími stranami
  • Důkladně popsané transakce, kterými mohlo dojít k poškození věřitelů
  • Shromážděné důkazy o nezákonné činnosti
  • Doporučení dalšího postupu při vymáhání škod

Kontaktujte nás:

V případě zájmu o podporu v průběhu insolvenčního řízení a dohledání majetku
kontaktujte Jána Lalku:
M: +420 737 235 595
E: JanL@surveilligence.com