Insolvency Report 02/2020

5. 3. 2020 - Surveilligence / News

Insolvency Report 02/2020 prináša vybrané štatistiky o úpadkoch právnických osôb v Českej a Slovenskej republike za február 2020.

ir_2020_pic-91a6a5b3bd4cbd1879b823c1184213ca

Attachments:

insolvency-report-2020-02-by-surveilligence_s [pdf, 4.48 mb]