Případ č. 12: Organizované vyvádění majetku z osmi společností v úpadku

24. 1. 2020 - Surveilligence / Články

Seriál o vyvádění majetku firem

Každý týden na příkladech z praxe zveřejňujeme zajímavé případy vyvádění majetku z firem. Dnešní případ je zajímavý tím, že vyvádění majetku ze společností v úpadku páchala organizovaná skupina - podnikatel, právník a tzv. bílí koně.

Případ č.12: Organizované vyvádění majetku z osmi společností v úpadku

Podnikatel řídil vyvádění majetku ze společností v úpadku. S dalšími pěti osobami, mezi nimiž byli i tzv. bílí koně a právník, byli odsouzeni za to, že jako organizovaná skupina úmyslně poškozovali věřitele.

Schéma

Podnikatel, který trestnou činnost organizoval, inicioval od prosince 2000 do srpna 2001, dosazení takzvaných bílých koní do představenstev nejméně osmi společností ve stavu úpadku. Cílem bylo vyvedení hodnotného majetku ze společností a zmaření uspokojení pohledávek věřitelů. S vyváděním majetku z těchto společností pomáhal právník, který vytvářel zejména právní podmínky pro dosazení takzvaných bílých koní do vedení společností v úpadku.
Tyto nastrčené osoby pak za slíbenou finanční odměnu uzavírali z pozice členů představenstev krachujících společností se spřízněnými společnostmi kupní smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek či smlouvy o převodu členských práv a povinností, přičemž za předmětný majetek neobdrželi dotčené společnosti žádnou nebo adekvátní protihodnotu.
Při vyvádění majetku využívali zejména účelově vytvořené pohledávky s cílem poskytnout účetně odpovídající, ale ve skutečnosti bezcennou protihodnotu k dalšímu započtení. Následným využitím zápočtů byl hodnotný majetek z krachujících obchodních společností vyveden bez adekvátního protiplnění.

Například, společnost A s nastrčeným jednatelem prodávala stroje spřízněné společnosti B. Pro vytvoření pohledávky, vhodné k započtení, posloužila společnost C, zastoupená stejným bílým koněm jako společnost A. Společnost C převedla na společnost A akcie další spřízněné společnosti D. Společnosti C tak vznikla pohledávka za společností A v hodnotě 3.348.000 Kč. Tuto pohledávku pak společnost C postoupila společnosti B a ta jí započetla proti kupní ceně za stroje od společnosti A. Akcie společnosti D přitom v době transakce byly již téměř bezcenné, což bylo patrné z výsledku konkurzu společnosti D, kdy její věřitelé obdrželi pouze necelých 1,5 % hodnoty svých pohledávek přihlášených do konkurzního řízení.

Vyvádění majetku probíhalo i jinak. Majetek nejprve koupila obchodní společnost X, propojená s organizátorem vyvádění. Na společnost X sice přešlo vlastnické právo, ale za majetek ani nezaplatila a ani si jej fyzicky nevyzvedla. Společnost X však vzápětí zakoupené zboží přeprodávala dalším právnickým osobám, na něž přešlo vlastnické právo až zaplacením smluvené ceny a které tedy reálně kupní cenu uhradily a předmět koupě skutečně přijaly do své dispozice. Jednalo se tedy o vyvedení majetkových hodnot, za něž původní vlastníci cíleně neměli obdržet nic hodnotného tak, aby došlo nejméně k částečnému zabránění jejich věřitelům uspokojit z takového majetku své oprávněné nároky.

Dopady

Všechny společnosti, ze kterých organizovaná skupina vyváděla majetek, skončily v konkurzu.

Škoda

Kromě samotných společností byli poškození hlavně jejich věřitelé. Poškozeno bylo nejméně osm set osob. Jednotlivci, firmy i státní instituce přišli jednáním organizované skupiny celkově o 109.053.782 Kč.

Trest

Podnikateli, který vyvádění majetku organizoval, soud uložil trest odnětí svobody v trvání čtyř roků a deseti měsíců. Zbylých pět obviněných dostali nepodmíněné tresty v rozmezí od tří roků do pěti let.

CHRONOLOGIE PŘÍPADU

  • prosinec 2000 až srpen 2001: Probíhala trestná činnost.
  • leden 2002: Byly zahájeny úkony trestního řízení.
  • 24.10.2005: Bylo zahájeno trestní stíhání.
  • 4.4.2008: Byla podána obžaloba.
  • 29.7.2013: Krajský soud v Brně vynesl odsuzující rozsudek.
  • 30.7.2014: Odsuzující rozsudek potvrdil Vrchní soud v Olomouci.
  • 25.1.2017: Odsuzující rozsudky definitivně potvrdil Nejvyšší soud ČR.

Zdroje:
Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 5 Tdo 1309/2016
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/1DCA34919630E289C12581150031024F?openDocument&Highlight=0,null

Schéma: vyvádění majetku započtením účelově vytvořených pohledávek
Maskování: smlouvami o prodeji majetku, postoupení a započtení pohledávek

obr-a804f0a7969ecf64afe93a62ff64620a