Případ č.13: Vyvedení finančních prostředků ze zadlužené společnosti na soukromý účet jednatele

31. 1. 2020 - Surveilligence / Články

Seriál o vyvádění majetku firem

Každý týden na příkladech z praxe zveřejňujeme zajímavé případy vyvádění majetku z firem. Dnešní případ je zajímavý tím, že pachatel vyvedl finanční prostředky ze své zadlužené společnosti tak, že odklonil inkasa jejích pohledávek na svůj soukromý účet.

Případ č.13: Vyvedení finančních prostředků ze zadlužené společnosti na soukromý účet jednatele

Podnikatel, ačkoli věděl, že jeho společnost má více neuhrazených splatných dluhů, odčerpal část jejího majetku pro soukromé účely a následně společnost prodal. Nabyvateli přitom zatajil a nepředal účetnictví. Byl uznán vinným a odsouzen za přečin poškození věřitele a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění.

Schéma

Podnikatel jako společník a jednatel obchodní společnosti převedl v osmi případech peněžní prostředky z bankovního účtu své zadlužené společnosti ve výši 326.724 Kč na svůj osobní bankovní účet, ačkoli pro převod neexistoval žádný ekonomický důvod.
Odběratelům své společnosti dále zadal pokyn, aby úhrady pohledávek společnosti ve výši 1.488.035 Kč posílali na jeho soukromý bankovní účet. Tyto peněžní prostředky si podnikatel ponechal pro svou potřebu a nepoužil je ve prospěch společnosti.
Následně svou společnost převedl novému nabyvateli. Novému jednateli přitom zatajil účetnictví převáděné společnosti a nepředal mu její účetní knihy. Zatajením účetnictví a jeho nepředáním novému jednateli tak podle soudu ohrozil vymahatelnost konkrétních pohledávek věřitelů převáděné obchodní společnosti.

Škoda

Podnikatel výše popsaným jednáním způsobil třem věřitelům své společnosti škodu ve výši 974.349 Kč.

Trest

Za své jednání byl podnikatel odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 30 měsíců, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu 4 roků. Soud zároveň podnikateli uložil, aby v průběhu zkušební doby nahradil způsobenou škodu. Dále byl podnikateli uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu obchodních korporací na dobu 4 roků.

CHRONOLOGIE PŘÍPADU

 • 3.9.2008: Zápis společnosti do Obchodního rejstříku ČR.
 • 3.9.2008: Jednatelem společnosti se stává později obviněný podnikatel.
 • 2011: Společnost nesplácí svým věřitelům a má více neuhrazených splatných dluhů.
 • 2011-2012: Podnikatel převedl na osobní účet částku 326.724 Kč z bankovního účtu společnosti, rovněž zadal svým zákazníkům hradit vystavené faktury ve výši 1.488.035 Kč na jeho osobní účet.
 • 26.10.2012: Podnikatel převádí celý podíl ve své společnosti na nového nabyvatele.
 • 29.10.2012: Statutárním zástupcem společnosti se stává nový jednatel.
 • 29.10.2012: Podnikatel zatajil a nepředal novému jednateli účetnictví společnosti.
 • 10.7.2015: Okresní soud odsoudil podnikatele za poškození věřitele a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění.
 • 21.10.2015: Odvolací krajský soud potvrdil odsuzující rozsudek nad podnikatelem.
 • 29.6.2016: Odsuzující rozsudky definitivně potvrdil Nejvyšší soud ČR.
 • 15.5.2018: Bývalá společnost odsouzeného podnikatele byla zrušena s likvidací.
 • 13.12.2018: Bývalá společnost odsouzeného podnikatele byla vymazána z Obchodního rejstříku ČR.

Zdroje:
Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 5 Tdo 457/2016

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/A3BC3CCB345B3CB1C125803C001AC8DB?openDocument&Highlight=0,null

Schéma: vyvádění finančních prostředků společnosti odkloněním inkasa pohledávek na soukromý účet jednatele
Maskování: prodejem společnosti a zatajením jejího účetnictví před novým nabyvatelem

obr-881b8cb8b01565e8c8e822811ae51622