Případ 4: Vyvedení finančních prostředků z družstevní záložny přes poradenskou společnost jejími manažery

12. 11. 2019 - Surveilligence / Články

Seriál o vyvádění majetku firem

Každý týden na příkladech z praxe zveřejňujeme zajímavé případy vyvádění majetku z firem. Dnešní případ je zajímavý tím, že vyvádění majetku z družstevní záložny začalo necelé čtyři měsíce po zapsání záložny do obchodního rejstříku.

Případ 4: Vyvedení finančních prostředků z družstevní záložny přes poradenskou společnost jejími manažery

Zvlášť závažný zločin zneužití informací a postavení v obchodním styku spáchali tři bývalí manažeři družstevní záložny („záložna“), kteří uzavírali nevýhodné obchody s poradenskou společností („poradenská společnost“), kterou zároveň vlastnili. Podle rozsudku tímto jednáním vyvedli ze záložny v průběhu tří měsíců (od 15. 3. 1999 do 6. 10. 1999) celkem 18.212.653 Kč. Vyvádění začalo necelé čtyři měsíce po zapsání záložny do obchodního rejstříku (20.11.1998).

Coby manažeři záložny uzavřeli 30.4.1999 smlouvu s vlastní poradenskou společností. Předmětem smlouvy bylo obhospodařování finančních prostředků záložny. Záložnu tím podle rozsudku poškodili nejméně o 9.220.000 Kč.

O zhodnocování peněz družstevníků se starali třeba tak, že přes svou poradenskou společnost zainvestovali 5.000.000 Kč do nákupu nemovitosti v hodnotě 9.500.000 Kč, kterou si následně od poradenské společnosti záložna pronajala. Prostředky na investici ve výši 5.000.000 Kč přitom byly na jejich poradenskou společnost převedeny ještě před uzavřením Smlouvy o obhospodařování finančních prostředků.

Zbývající část kupní ceny ve výši 4.500.000 Kč získali tak, že nemovitost záložně zpětně pronajali. K pronájmu došlo na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi záložnou a poradenskou společností na dobu 10 let, přičemž ještě před uzavřením této smlouvy byla dne 6. 10. 1999 uhrazena ze strany záložny „finanční jistina na nájemné“ ve výši 4.500.000 Kč, aniž by byl zřízen jakýkoli zajišťovací instrument k najatým nemovitostem ve prospěch záložny. Takto vyvedené prostředky nebyly záložně v plném rozsahu nikdy vráceny, čímž všichni obvinění vědomě a cíleně zajistili prospěch své poradenské společnosti na úkor družstevní záložny. Obvinění využili toho, že ovládali jak záložnu, tak i poradenskou společnost.

V lednu 2001, tj. rok po uzavření nájemní smlouvy a po vyvedení prostředků ze záložny, obvinění převedli svou poradenskou společnost na tzv. bílého koně, aby se zbavili odpovědnosti za její závazky. Dva měsíce poté (v březnu 2001) skončila záložna v konkurzu.

Obvinění se hájili tím, že jejich poradenská společnost vykonávala při správě finančních prostředků činnosti, které měla družstevní záložna zakázány a jejichž smyslem bylo lepší zhodnocení členských vkladů. Porovnáním výnosů z obchodů jejich společnosti s obvyklou úrokovou sazbou při mezibankovních vkladech, případně úvěrech družstevníků znalecky prý prokázali, že výnosy byly skutečně vyšší. Soud jim ale neuvěřil.

Soud za popsané protiprávní jednání potrestal všechny tři obviněné ex manažery tří letou podmínkou, zákazem podnikání a peněžitým trestem pro každého 500.000. Kč. Zkrachovalá záložna byla 10. 6. 2011 vymazána z obchodního rejstříku a neexistuje ani poradenská společnost, která po přepsání na tzv. bílého koně skončila bez majetku v konkurzu k 25. 7. 2008. Dva ze tří odsouzených dnes znovu podnikají.

CHRONOLOGIE PŘÍPADU

 • 20.11.1998 Vznikla záložna.
 • 22.12.1998 Manažery záložny se stali obvinění.
 • 15.3.1999 Obvinění začali převádět 18.212.653 Kč do své poradenské společnosti.
 • 30.4.1999 Obvinění coby manažeři záložny uzavřeli se svou poradenskou společností Smlouvu o obhospodařování finančních prostředků záložny. Následně investovali částku 5.000.000 Kč do nákupu nemovitosti v hodnotě 9.500.000 Kč.
 • 6.10.1999 Zbylých 4.500.000 Kč záložna uhradila formou předplaceného nájemného na 10let.
 • 1.11.1999 Mezi záložnou a poradenskou společností je teprve poté uzavřena nájemní smlouva.
 • 17.1.2001 Obvinění převedli svou poradenskou společnost na tzv. bílého koně.
 • 16.3.2001 Na záložnu byl prohlášen konkurz.
 • 25.7.2008 Poradenská společnost se ocitla v insolvenci a následně v konkurzu
 • 4.11.2008 Konkurz poradenské společnosti byl zrušen pro nedostatek majetku.
 • 10.6.2011 Konkurz záložny byl zrušen a záložna je vymazána z obchodního rejstříku.
 • 23.6.2011 Bývalí manažeři záložny byli odsouzeni.
 • 31.1.2012 Odsuzující rozsudek potvrdil odvolací soud.
 • 19.12.2012 Nejvyšší soud ČR odmítl dovolání obviněných.
 • Současnost: Dva ze tří odsouzených znovu podnikají.

Zdroje:
Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 5 Tdo 861/2012-72 http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/87A7B8E9A4FA7354C1257B190037CBB6?openDocument&Highlight=0,null
Řízení u Vrchního soudu v Olomouci, sp.zn. 2 To 108/2011 https://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do?type=spzn&typSoudu=os&krajOrg=VSSEMOL&org=&cisloSenatu=2&druhVec=To&bcVec=108&rocnik=2011&spamQuestion=23&agendaNc=CIVIL
Řízení u Krajského soudu v Brně, sp.zn. 46 T 1/2010 https://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do?type=spzn&typSoudu=os&krajOrg=KSJIMBM&org=&cisloSenatu=46&druhVec=T&bcVec=1&rocnik=2010&spamQuestion=23&agendaNc=CIVIL

Schéma: vyvedení finančních prostředků přes vlastní poradenskou společnost
Maskování: smlouvou o obhospodařování finančních prostředků

obr-a9d45b7641cdd8eb6a3288dea7a72e43