Případ 6: Vyvedení prostředků z úvěru na úhradu dluhů u jiné spřízněné společnosti

27. 11. 2019 - Surveilligence / Articles

Seriál o vyvádění majetku firem

Každý týden na příkladech z praxe zveřejňujeme zajímavé případy vyvádění majetku z firem. Dnešní případ je zajímavý tím, že pachatel vyvedení prostředků z úvěru maskoval jako úhradu za nákup zásob od spřízněné společnosti.

Případ 6: Vyvedení prostředků z úvěru na úhradu dluhů u jiné spřízněné společnosti

Podnikatel převedl prostředky z úvěru načerpaného do své společnosti A na jinou svou společnost B a tento převod maskoval jako úhradu za nákup zásob. Prostředky vyvedl bez vědomí úvěrující banky, ve snaze uhradit závazky a zachránit společnost B před konkurzem. Dopustil se tak úvěrového podvodu a úvěrující bance podle rozsudku způsobil škodu 4.775.000 Kč. Obě jeho společnosti nakonec skončily v konkurzu.

Schéma

Podnikatel byl jediným společníkem dvou obchodních společností. V roce 2008 se jeho společnost B ocitla v platební neschopnosti. Podnikatel chtěl situaci zachránit a tak jménem své druhé společnosti A uzavřel s bankou úvěrovou smlouvu, na základě které mohl čerpat revolvingový úvěr na financování zásob až do výše 10 mil. Kč.

Bance přitom zatajil, že peníze chce obratem převést na účty své druhé společnosti B a zaplatit z nich část jejího dluhu, což také udělal. Úvěr od počátku sjednával pro svojí předluženou společnost B, která by za normálních okolností na bankovní úvěr nikdy nedosáhla. Po načerpání prostředků na úvěrový účet své společnosti A, je na základě nezjištěného právního titulu a v rozporu se zněním úvěrové smlouvy vyvedl na účty své společnosti B.

Podnikatel si přitom musel být vědom, že jeho společnost B poskytnuté prostředky společnosti A respektive bance nikdy nevrátí, poněvadž již při uzavření smlouvy o převodu peněz byla předlužena. Podnikatel se následně hájil tím, že peníze z úvěrového účtu nevyvedl, ale nakoupil za ně od společnosti B zásoby pro společnost A. Tuto jeho obhajobu ale vyvrátilo vyšetřování, které potvrdilo, že k žádnému nákupu zásob nedošlo. Že jeho společnost A nemá žádné zásoby, které by odpovídaly poskytnutému 10 milionovému úvěru.

Dopady

Aby se zbavil odpovědnosti, převedl krátce poté obě svoje společnosti na takzvaného bílého koně (na kterého byly zapsány desítky jiných společností). Podnikatel převodem prostředků z úvěru svou společnost B nezachránil a skončila v konkurzu. Nedlouho po ní společnost A, kterou ke zmiňované „záchranné akci“ podnikatel použil, přestala splácet svůj úvěr i své závazky a rovněž skončila v insolvenci.

Škoda

Obviněný svým jednáním způsobil úvěrující bance škodu ve výši 4.775.000 Kč. Ve zbývající nesplacené částce jistiny úvěru byl úvěr zajištěn záruční listinou záruční banky, která polovinu dlužné jistiny poškozené úvěrující bance uhradila.

Trest

Obviněný podnikatel byl za svoje jednání již pravomocně odsouzen. Za úvěrový podvod dostal v březnu 2017, v opakovaném soudním řízení, čtyřletou podmínku a trest zákazu podnikání v obchodních společnostech na čtyři léta. Zároveň musí poškozené bance uhradit škodu. V současnosti již nepodniká.

CHRONOLOGIE PŘÍPADU

 • 2008 Podnikatel je jediným společníkem společnosti B, která byla předlužena.
 • 28.2.2008 Podnikatel jménem své druhé společnosti A čerpá bankovní úvěr až do výše 10 mil. Kč na nákup zásob, ale prostředky, bez vědomí banky, obratem převádí na společnost B.
 • 13.10.2008 Podnikatel společnost B i A převádí na takzvaného bílého koně.
 • 8.12.2008 Se společností B bylo zahájeno insolvenční řízení.
 • 27.10.2008 Společnost A přestala bance splácet úvěr.
 • 9.3.2009 Soud rozhodl o úpadku společnosti B.
 • 12.3.2009 Se společností A bylo zahájeno insolvenční řízení.
 • 22.10.2009 Soud rozhodl o úpadku společnosti A.
 • 22.12.2009 Na majetek společnosti A byl prohlášen konkurz.
 • 19.2.2010 Polovinu dlužné jistiny uhradila záruční banka.
 • 22.2.2011 Konkurz společnosti A byl pro nedostatek majetku zrušen.
 • 15.5.2013 Podnikatel byl obžalován.
 • 25.7.2014 Krajský soud vynesl nad obviněným podnikatelem první odsuzující rozsudek.
 • 23.4.2015 První odsuzující rozsudek potvrdil vrchní soud.
 • 2.12.2015 První odsuzující rozsudek zrušil nejvyšší soud a přikázal nové projednání případu.
 • 26.2. 2016 Krajský soud vynesl druhý odsuzující rozsudek.
 • 30.3.2017 Druhý odsuzující rozsudek potvrdil vrchní soud.
 • 18.9.2018 Druhý odsuzující rozsudek definitivně potvrdil nejvyšší soud.

Zdroje:
Řízení u Krajského soudu v Brně – pobočka Zlín, sp.zn. 68 T 5/2013
https://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do?type=spzn&typSoudu=os&krajOrg=KSJIMBM&org=&cisloSenatu=68&druhVec=T&bcVec=5&rocnik=2013&spamQuestion=23&agendaNc=CIVIL
Řízení u Vrchního soudu v Olomouci, sp.zn. 6 To 95/2014
https://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do?type=spzn&typSoudu=os&krajOrg=VSSEMOL&org=&cisloSenatu=6&druhVec=To&bcVec=95&rocnik=2014&spamQuestion=23&agendaNc=CIVIL
Řízení u Vrchního soudu v Olomouci, sp.zn. 6 To 43/2016
https://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do?type=spzn&typSoudu=os&krajOrg=VSSEMOL&org=&cisloSenatu=6&druhVec=To&bcVec=43&rocnik=2016&spamQuestion=23&agendaNc=CIVIL
Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 7 Tdo 1328/2015
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearc /F2C9ED2540C4E899C1257F550020365A?openDocument&Highlight=0,null
Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 7 Tdo 1072/2018
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F2FBBAE2CF82502CC125835F0020EF82?openDocument&Highlight=0,68%20t%205/2013

Schéma: vyvedení prostředků z úvěru ve snaze uhradit dluhy spřízněné společnosti
Maskování: úhradu za nákup fiktivních zásob

obr-7704f90cc1c3a8130bf79b20a81b07f9