Případ č. 11: Vyvedení majetku ze zadlužené společnosti maskované fiktivním příjmovým dokladem

17. 1. 2020 - Surveilligence / Articles

Seriál o vyvádění majetku firem

Každý týden na příkladech z praxe zveřejňujeme zajímavé případy vyvádění majetku z firem. Dnešní případ je zajímavý tím, že pachatel před vyvedením majetku svou společnost prodal bezdomovci, který následně udělil podnikateli plnou moc a tato plná moc mu umožnila provést řadu zastíracích úkonů, kterými chtěl vyvedení majetku z firmy zlegalizovat.

Případ č 11: Vyvedení majetku ze zadlužené společnosti maskované fiktivním příjmovým dokladem

Podnikatel jako jediný jednatel a společník obchodní společnosti, která měla neuhrazené závazky po splatnosti vůči svým dodavatelům, vyvedl z této společnosti majetek v hodnotě 6.547.992 Kč. Učinil přitom řadu zastíracích úkonů, které měly jeho záměr zlegalizovat. Za své jednání byl odsouzen za zpronevěru.

Schéma

Podnikatel měl stavební firmu, která se nejpozději v roce 2009 ocitla ve finančních problémech. S cílem získat peněžní prostředky uložené na účtu firmy a vyvést z ní vozidla, stroje a motocykly, podnikatel uzavřel dne 22.1.2009 smlouvu o převodu své stavební firmy na bezdomovce z Maďarska. Tento bezdomovec udělil podnikateli plnou moc k jednání s dodavateli a odběrateli, k podpisu smluv a k výběrům z bankovního účtu.
Podnikatel během necelého jednoho měsíce vybral z účtu své bývalé společnosti finanční hotovost ve výši 5.793.000 Kč, prodal její movitý majetek za cenu 754.992 Kč a finanční prostředky si ponechal. Chybějící částku se snažil zakrýt tím, že nechal vyhotovit fiktivní příjmový pokladní doklad na částku 3.200.000 Kč a fiktivní stvrzenku ze dne 14.3.2009 na částku 2.678.508 Kč., potvrzující předání finanční hotovosti ve výši 5.878.508 Kč novému jednateli své bývalé společnosti – již zmiňovanému bezdomovci z Maďarska.
Od 22.1.2009 nejméně do 1.3.2010 si podnikatel ponechal a nadále užíval rypadlový nakladač a nákladní automobil, které měla společnost ve finančním pronájmu na základě leasingových smluv uzavřených s leasingovými společnostmi. Uvedeným jednáním způsobil leasingovým společnostem škodu ve výši 273.776 Kč.

Dopady

Dne 23.12.2009 bylo se společností zahájeno insolvenční řízení. Vyšlo najevo, že celkem 29 věřitelům dluží celkovou částku 13.436.720 Kč. Soud prohlásil úpadek společnosti a na její majetek byl prohlášen konkurz. Ve společnosti zbyl majetek (tzv. konkurzní podstata) v hodnotě pouze 156.203 Kč. Z této konkurzní podstaty insolvenční správce uspokojil věřitele společnosti do průměrné výše 1,16 % z jejich přihlášených pohledávek (z každé stokoruny dostali zpět 1,16 koruny). Po splnění rozvrhového usnesení a ukončení konkurzu byla společnost dne 6.3.2019 bez likvidace zrušena.

Škoda

Podnikatel svým jednáním způsobil své bývalé společnosti škodu 7.114.228 Kč. Dále způsobil škodu dvěma leasingovým společnostem, a to ve výši 69.620 Kč respektive 170.526 Kč. Ostatní poškození, tedy zejména věřitelé, byli se svými nároky soudem odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních.

Trest

Podnikatel byl za své jednání odsouzen k pětiletému vězení. Zároveň musí poškozeným uhradit škodu a pět let nesmí vykonávat žádné funkce statutárního orgánu v obchodních společnostech a družstvech. Nadále však zůstal držitelem živnostenského oprávnění na zprostředkování obchodu a služeb, ubytovacích služeb, poradenské či konzultační činnosti či zpracování odborných studií a posudků.

CHRONOLOGIE PŘÍPADU

 • 6.10.1993: Podnikatel založil stavební společnost.
 • 2009: Společnost eviduje vůči svým dodavatelům neuhrazené závazky po splatnosti.
 • 22.1.2009: Podnikatel převedl společnost na bezdomovce z Maďarska, který mu následně udělil plnou moc k zastupování.
 • 10.2.2009: Podnikatel začal rozprodávat movitý majetek své bývalé společnosti.
 • 17.2.2009: Do 17. 2. 2009 prodal majetek své bývalé společnosti v hodnotě 754.992 Kč.
 • 27.2.2009: Do 27. 2. 2009 vybral z účtu své bývalé společnosti celkem 5.793.000 Kč.
 • 6.3.2009: Podnikatel vyhotovil fiktivní příjmový pokladní doklad na částku 3.200.000 Kč.
 • 14.3.2009: Podnikatel vyhotovil fiktivní stvrzenku na částku 2.678.508 Kč.
 • 23.12.2009: Bylo rozhodnuto o úpadku společnosti a prohlášen na její majetek konkurs.
 • 26.5.2015: Městský soud v Praze odsoudil bývalého majitele společnost za zpronevěru.
 • 24.2.2016: Vrchní soud v Praze potvrdil odsuzující rozsudek.
 • 29.11.2016: Odsuzující rozsudky definitivně potvrdil Nejvyšší soud ČR.
 • 6.3.2019: Konkurs na majetek společnosti byl po splnění rozvrhového usnesení zrušen.
 • 6.3.2019: Společnost byla bez likvidace zrušena.

Zdroje:
Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 5 Tdo 1488/2016
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/31281B99B1B2F7BBC12580C20036AAF9?openDocument&Highlight=0,null

Schéma: vyvedení majetku výběrem hotovosti z účtu a prodejem aktiv společnosti
Maskování: vystavení fiktivního příjmového dokladu

obr-8f25a2e7c636c89a9ebc4fcc2283256f