Insolvency Report 01/2020

7. 2. 2020 - Surveilligence / News

Insolvency Report 01/2020 prináša vybrané štatistiky o úpadkoch právnických osôb v Českej a Slovenskej republike za január 2020.

ir_2020_pic-4bdbfece602374c22c93df8c8740236b

Attachments:

insolvency-report-2020-01-by-surveilligence_s [pdf, 4.34 mb]