Insolvency Report 12/2019

6. 1. 2020 - Surveilligence / News

Insolvency Report 12/2019 prináša vybrané štatistiky o úpadkoch právnických osôb v Českej a Slovenskej republike za december 2019.

titulka-003255616020d6045ed8b57c6c5acba5

Attachments:

insolvency-report-2019-12-by-surveilligence_s [pdf, 4.46 mb]