Insolvency Report 01/2020

7. 2. 2020 - Surveilligence / Aktuality

Insolvency Report 01/2020 prináša vybrané štatistiky o úpadkoch právnických osôb v Českej a Slovenskej republike za január 2020.