Crime Report

19. 3. 2018 - Surveilligence / Research

Crime Report obsahuje spracované verejne dostupné štatistiky polície o hospodárskej kriminalite v Českej a Slovenskej republike za roky 2008 až 2017. Porovnáva výsledky objasňovania závažnej ekonomickej trestnej činnosti vo forme detailných prehľadov a trendov.

Stiahnite si Crime Report za roky 2008 až 2017 na nasledujúcom odkaze:

crimereport-9a0f04a72d977e2f0b27f6462391b164

Attachments:

crime-report-2008-2017-by-surveilligence [pdf, 3.45 mb]