Insolvency Report

19. 2. 2018 - Surveilligence / Research

Surveilligence každý mesiac zverejňuje všeobecné prehľady o insolvenčných konaniach, ktoré zostavuje z údajov českého Insolvenčního rejstříku a slovenského Registra úpadcov a ktoré dopĺňa o informácie z ďalších verejne dostupných databáz.

Ak máte záujem o podrobné prehľady o konkurzoch a reštrukturalizáciách v Českej a Slovenskej republike, môžete si od nás nechať zasielať detailný mesačný Insolvency Report: Úpadky právnických osôb v Českej a Slovenskej republike, ktorý obsahuje nasledujúce prehľady:

Všeobecné prehľady:
 ° súhrnné a detailné štatistiky a prehľady o insolvenčných konaniach v grafoch
 ° insolvenčné návrhy, konkurzy a reštrukturalizácie za posledný mesiac a aktuálny rok

Úpadcovia:
° zoznamy úpadcov, u ktorých bol podaný insolvenčný návrh alebo začalo insolvenčné konanie
° zoznamy úpadcov, u ktorých bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
° úpadcovia podľa počtu zamestnancov, doby existencie, základného kapitálu, aktív a tržieb (SK)
° štatistiky úpadcov podľa segmentu ich podnikania (SK)

Správcovia a sudcovia:
° prehľady insolvenčných konaní podľa insolvenčných správcov
° štatistiky konaní podľa konkurzných sudcov (SK) a konkurzných súdov (SK)

Pohľadávky a veritelia:
° štatistiky počtu pohľadávok podľa typu a právnej formy veriteľov
° prehľad veriteľov z daňových rajov podľa počtu prihlásených pohľadávok
° prehľad bankových veriteľov a úpadcov s najvyšším počtom pohľadávok

Navrhovatelia (SK):
° začaté konania podľa typu navrhovateľov (verejná správa, finančné veritelia, atď.)

Príbehy vybraných úpadcov

Ďalšie zaujímavé štatistiky

...................................................................................................................................................................................

Insolvency Report vo formáte PDF, vydávaný raz mesačne, ponúkame za mesačný poplatok 20 EUR / 500 Kč bez DPH.

Ak máte záujem o jeho pravidelný odber a chcete využiť trojmesačné bezplatné obdobia na skúšku, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu insolvencyreport@surveilligence.com. V e-maile uveďte svoje meno a priezvisko, názov vašej spoločnosti, telefón a svoj firemný e-mail, na ktorý budeme report zasielať.

Stiahnite si plnú verziu Insolvency Report 2017 alebo skrátené verzie mesačných reportov:

upadekwb-4143ed71e900abd88879b81784c31c2b

Attachments:

insolvency-report-2017-by-surveilligence [pdf, 1.98 mb]