Prieskum ACFE - Report to the Nations 2016 - Východná Európa

11. 4. 2017 - Surveilligence / Research

Association of Certified Fraud Examiners (Asociácia certifikovaných vyšetrovateľov podvodov - ACFE) každé dva roky publikuje tzv. Report to the Nations. V správe analyzuje aktuálne trendy v podvodoch takzvaných bielych golierov. V apríli 2017 zverejnila vydanie správy zamerané na východnú Európu a západnú a strednú Áziu.

Trendy vo východnej Európe sú porovnateľné s vývojom vo svete. No zaujímavý je rozdiel vo výške škôd, ktoré spoločnostiam spôsobujú jednotlivé typy páchateľov.

Kým medián škôd vo svete sa u zamestnancov nachádza na úrovni 65 tis. USD, u manažérov na 173 tis. USD a u majiteľov resp. najvyšších výkonných manažérov na úrovni 703 tis. USD, vo východnej Európe je medián škôd pri prvých dvoch kategóriách nižší (50 tis. resp. 115 tis. USD), ale u majiteľov je podstatne vyšší. Medián škôd, ktoré spôsobia spoločnostiam ľudia, ktorí ich vlastnia alebo riadia, sa v regióne východnej Európy a západnej a strednej Ázie nachádza až na úrovni jedného milióna dolárov.