Prieskum o výskyte podvodov v organizáciách na Slovensku za rok 2009

30. 10. 2009 - Surveilligence / Research

Prieskum o výskyte podvodov v organizáciách na Slovensku za rok 2009 - slovenská a anglická verzia.