Naše služby

Máme dlouholeté zkušenosti s vyšetřováním sofistikované finanční kriminality. K nejčastějším druhům trestné činnosti, kterou jsme vyšetřovali, patřily:

  • Insolvenční podvody
  • Sofistikované případy vyvádění majetku a skrytého tunelování
  • Komplexní manažerské a zaměstnanecké podvody
  • Akviziční podvody při prodeji a koupi společností
  • Manipulování účetnictví a zkreslování údajů o hospodaření
  • Korupce, podvody při nákupu a veřejném obstarávání
  • Úvěrové a dotační podvody
  • Únik obchodních informací, citlivých osobních dat a nekalá konkurence
  • Střet zájmů

Ke službám, jež poskytujeme našim klientům, patří zejména: