Kdo jsme

Klíčovými členy týmu Surveilligence jsou Ján Lalka, Filip Volavka a David Havlík, zkušení experti v oblasti vyšetřování a prevence podvodů.

Ing. Ján Lalka, CFE

jal

Ján Lalka, Managing Director a zakladatel Surveilligence, má 19 let zkušeností s řízením finančních rizik, s podnikovými financemi, z toho 14 let s vyšetřováním závažné hospodářské kriminality. Pracoval pro mezinárodní banku na řízení tržních rizik, v privátní skupině rizikového kapitálu. Podílel se na restrukturalizaci strojírenské společnosti a byl jedním ze zakladatelů faktoringové společnosti. Před založením Surveilligence působil téměř čtyři roky ve forenzním oddělení ve společnosti Deloitte.
Ján Lalka vystudoval Žilinskou univerzitu a získal diplom z dvouletého postgraduálního studia na Academia Istropolitana Nova v Bratislavě. Je členem Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů (Association of Certified Fraud Examiners), Council of International Investigators (CII) a Českého institutu interních auditorů (ČIIA). Jako jeden z mála specialistů v Čechách a na Slovensku je certifikovaným vyšetřovatelem podvodů s titulem CFE (Certified Fraud Examiner). Jeho profesní zkušenosti zahrnují například:

  • Vyšetřování zaměřené na dohledávání odporovatelných právních úkonů a rizikových transakcí v desítkách českých a slovenských firem v úpadku.
  • Působení v mnohých forenzních projektech vyšetřování hospodářské kriminality v globálních a lokálních společnostech a významných organizacích státní správy, a to v České republice, na Slovensku, v Německu, Nizozemsku, Rakousku, Bulharsku, Kosově, Černé Hoře, Ruské federaci, Polsku a na Ukrajině. Projekty zahrnovaly například vyšetřování sofistikovaných případů finanční kriminality, podvodů a tunelování, vyhledávání skrytých aktiv, vyšetřování zmanipulovaného účetnictví, prověrky systému proti podvodům, zkoumání korupce zaměstnanců, datové analýzy, sběr a vyhodnocení informací o subjektech a prověřování střetu zájmů.
  • Přednášení v respektovaných institucích (např. London School of Economics, Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut bankovního vzdělávání Národní banky Slovenska, Český institut interních auditorů nebo Ekonomická univerzita Bratislava) a na mnoha seminářích a konferencích na témata týkající se odhalování, vyšetřování a prevence podvodů.

Ing. Filip Volavka, CISA, EnCE

fiv

Filip Volavka, Head of Forensic technology v Surveilligence, se zaměřuje na forenzní technologie a datové analýzy v oblastech interních podvodů, úniků informací a řízení rizik a soudní znalectví v oblasti IT. Specializuje se na zajištění a následnou analýzu strukturovaných i nestrukturovaných elektronických dat.
Filip má 15 let zkušeností s forenzními technologiemi a vyšetřováním finanční kriminality. Pracoval tři roky ve společnosti Ernst & Young jako auditor informačních systémů. Poté pracoval 10 let ve společnosti PwC, kde působil jako expert v oblasti digitálních dat s důrazem na kriminalistickou počítačovou expertízu, vyšetřování zločinů v oblasti kybernetiky a na datové analýzy. Dva roky strávil v kanadské kanceláři PwC v Torontu.
Filip Volavka vystudoval obor informační a znalostní inženýrství na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2007 je certifikovaný auditor informačních systémů (CISA) v rámci mezinárodní asociace ISACA. Od roku 2008 je certifikovaný vyšetřovatel EnCase (EnCE).
Mezi úspěšné projekty patří:

  • Pro nadnárodní společnost vedl tým, který pomocí datové analýzy řešil soulad s protikorupční legislativou ve 30 společnostech po celém světě
  • Vedl vyšetřování úniku dat ve velké bance ve střední Evropě
  • Podílel se na správě jedné z největších insolvencí finanční instituce na světě, kde měl na starosti zajištění dat z interních informačních systémů a sestavení modelu výpočtu zůstatků na klientských účtech
  • Vyšetřoval zneužití IT prostředků zaměstnanci vodárenské společnosti
  • Vedl a podílel se na řadě velkých projektů v oblasti eDiscovery/eDisclosure

David Havlík

dh

David Havlík, Head of Investigations v Surveilligence, se zaměřuje na prověřování jednotlivců a firem, odhalování vazeb a střetů zájmů, šetření firem v insolvenčních řízeních a forenzní due diligence. David se specializuje na práci s veřejnými zdroji a OSINT technologiemi a na hloubkové prověřování integrity osob.
David má 22 let zkušeností v českých médiích, a to zejména ve veřejnoprávní České televizi. V ČT působil téměř patnáct let jako investigativní novinář v Reportérech ČT, nejdéle kontinuálně běžícím investigativním pořadu na česko-slovenských celoplošných televizních stanicích.
David se podílel na odhalování těch nejsložitějších a nejvýznamnějších kauz v České republice svou analytickou prací a operativním působením v „terénu“. Má zkušenosti s rozkrýváním a investigací praktik konkurzní a insolvenční mafie, korupce, střetů zájmů, solárních podvodů, sofistikovaných finančních podvodů, a zneužívání pravomoci veřejných činitelů. David mapoval prolínání byznysu, politiky a organizovaného zločinu a rozplétal klientelistické vazby v České republice.
Mezi významné případy, na kterých David pracoval, patřily například kauzy Diag Human, Liglass, insolvenčních mafií, nebo solárního tunelu. David byl členem speciálního týmu českých investigativních novinářů, kteří rozpracovávali mezinárodní kauzu Panama Papers, největší odhalený případ praní špinavých peněz v historii.
David přednášel na Vyšší odborní škole publicistiky v Praze.
Je držitelem Česko-slovenské novinářské ceny za výjimečnou investigativní práci.

Spolupracující specialisté

Vzhledem ke komplexnímu charakteru realizovaných projektů spolupracujeme a využíváme zkušenosti expertů našich partnerských společností. Mezi spolupracujícími experty jsou právníci, interní a finanční auditoři, bezpečnostní konzultanti, insolvenční správcové a specialisté na oceňování a na podnikové finance. Při specifických požadavcích našich klientů využíváme služby ověřených a spolehlivých detektivů, kteří pracovali u policie a teď pracují pro některou ze spolupracujících detektivních kanceláří.