Partneři a členství

Společnost Surveilligence úzce spolupracuje s vyšetřovacími, auditorskými a poradenskými společnostmi a právnickými kancelářemi působícími ve střední, východní i západní Evropě.

Council of International Invetigators

Mezinárodní asociace Council of International Investigators (CII) sdružuje více než 380 elitních vyšetřovatelů ze 67 zemí celého světa. Mezi členy CII jsou odborníci na vyšetřování závažné hospodářské kriminality, soukromí detektivové, experti na balistiku, kybernetický zločin, ochranu osob i majetku či datovou analýzu. Podle stanov CII se jejím členem může stát privátní vyšetřovatel členské společnosti, který se vyšetřování věnuje minimálně pět let. Členové musí mít vysoký morální kredit a nesmějí být stíháni. Společnost, kterou řídí jako partneři nebo pro kterou pracují jako vyšetřovatelé, musí být v dobré finanční kondici. Asociace CII vznikla v roce 1955 v Chicagu. Pro zájem zahraničních vyšetřovatelů se postupně rozrostla na všechny kontinenty světa. Krédem CII je kvalita a ne kvantita. Své členy si proto CII důkladně vybírá a přísně posuzuje každou žádost o členství, přičemž klade důraz na etiku v poskytování služeb a podnikání, profesionalitu, kvalitu služeb a přátelské vztahy v rámci komunity.

http://www.cii2.org

Association of Certified Fraud Examiners

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) je největší mezinárodní organizace, která bojuje proti podvodům. Certifikační autorita budoucích vyšetřovatelů a současně přední poskytovatel školení a vzdělávání v této oblasti. S více než 60 000 členy v mnoha zemích světa se ACFE aktivně podílí na snižování hospodářské kriminality. Jejím posláním je eliminovat a vyšetřovat podvody „bílých límečků“ a být nápomocna členům asociace.

http://www.acfe.com

Český institut interních auditorů

Český institut interních auditorů (ČIIA) je občanské sdružení interních auditorů, jehož cílem je prosazovat a podporovat interní audit v České republice. ČIIA je členem mezinárodního institutu The Institute of Internal Auditors Inc., který vznikl v USA v roce 1941 a dnes reprezentuje 90 000 odborníků z více než 165 zemí. Český institut interních auditorů existuje od března 1995. Má více než 1 000 členů.

http://www.ciia.cz

Society of Anti-Fraud Experts

Society of Anti-Fraud Experts (SAFE) je profesionální multioborová skupina expertů působících v České a Slovenské republice zaměřených na boj proti podvodům a vytváření etické společnosti. Cílem skupiny je:

  • Vytvořit platformu na sdílení zkušeností v oblasti boje proti podvodům
  • Identifikovat a sdílet nejnovější trendy v oblasti boje proti podvodům
  • Vytvořit příležitosti pro networking a setkávání členů
  • Vytvořit prostor, kde média a experti naleznou zdroj nových a zajímavých informací
  • Vzdělávat odbornou i laickou veřejnost v oblasti prevence podvodů
  • Vypracovávat stanoviska k aktuálním otázkám v oblasti boje proti korupci a podvodům

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=4989689