Datová analýza

Pomocí datové analýzy pomáháme klientům vytěžit cenné informace z velkého množství strukturovaných dat (uložených v databázích nebo v souborech kancelářských aplikací).

Příklady hlavních typů datových analýz, které běžně uskutečňujeme:

  • Analýza strukturovaných dat – například z účetnictví, ERP systémů, platebních systémů, souborů ve formátu Excel
  • Převod nestrukturovaných dat – například bankovní výpisy v PDF do formátu Excel
  • Obecná analýza obsahu databází – DMS, CRM a podobně
  • Převod listinných dokumentů do digitálního formátu
  • Vizualizace složitých reportů a datových souborů do přehledných tabulek a grafů

Výstupem našich prací jsou:

  • Přehledné a srozumitelné reporty
  • Datové výstupy v libovolném formátu
  • Interpretace výsledků a doporučení

Kontaktujte nás:

V případě zájmu o datovou analýzu
kontaktujte Filipa Volavku:
M: +420 733 169 155
E: FilipV@surveilligence.com