Zajišťování a analýza elektronických důkazů

Prověřujeme různá podezření klientů související s elektronickými daty. Ta umíme odborně zajistit, provést jejich forenzní analýzu a vyhotovit znalecký posudek.

Mezi běžné typy šetření patří například prověřování podezření:

  • Vynášení obchodních informací konkurenci vlastními zaměstnanci
  • Krádeže citlivých firemních dat
  • Porušení povinností statutárů
  • Uzavření nevýhodných obchodů zaměstnanci
  • Vznik nekalé konkurence předchozími statutáry
  • Střet zájmu zaměstnanců

Výstupem našich prací je:

  • Forenzní zpráva nebo znalecký posudek, který bude obsahovat kromě důkladného popisu šetřeného případu také vyčíslení škod a stanovení odpovědné osoby či identifikaci možného pachatele
  • Shromážděné důkazy o nekalém jednání
  • Návrh dalšího postupu v případě soudního sporu

Kontaktujte nás:

V případě zájmu o forenzní technologie
kontaktujte Filipa Volavku:
M: +420 733 169 155
E: FilipV@surveilligence.com