Anti-Fraud Akademie

20. 4. 2017 - Surveilligence / Vzdělávací akce

Český institut interních auditorů nabízí šestidenní ucelený vzdělávací program zaměřený na oblast řízení rizika podvodného jednání pod názvem Anti-Fraud Akademie. Cílem je předat praktické znalosti a dovednosti v rámci prevence, detekce a šetření podvodného jednání.

Své znalosti a dovednosti Vám předá široká škála lektorů s praktickými zkušenostmi z finanční oblasti (banky a pojišťovny), výrobních podniků, veřejné správy a další podnikatelské sféry. Akademie je také doplněna o příspěvky neziskových organizací (ACFE, Transparency International), které se touto oblastí zabývají.

Anti-Fraud Akademie je určena interním auditorům ze všech oblastí, forenzním auditorům, risk a fraud expertům, compliance pracovníkům a dalším odborníkům zajímajícím se o tuto specifickou oblast.

Program je rozdělen do dvou bloků. První blok přednášek se koná 16. až 18. května, druhý od 6. do 8. června, kdy vystoupí i experti společnosti Surveilligence s následujícími tématy:

 

JAN LALKA, managing director

"Odhaľovanie a vyšetrovanie sofistikovanej finančnej kriminality"

Úvod

 • Aktuálne trendy
 • Biele goliere ako najväčšia hrozba
 • Prečo nefunguje prevencia a je ťažké odhaliť zložité schémy

Základy detekcie a vyšetrovania

 • Zdroje informácií - ako si obstarať dôkazy, používanie elektronických dát, čo sledovať
 • Príprava na vyšetrovanie
 • Postupy a nástroje vyšetrovania
 • Výstup z vyšetrovania - písanie správy

Praktické príklady - 6 prípadových štúdií:

 • Insolvenčné podvody, komplexné manažérske podvody, úpadkové trestné činy, tunelovanie/ vyvádzanie prostriedkov, falšovanie finančných výkazov, a ďalšie
 • Postupy odhaľovania
 • Charakteristické príznaky schém
 • Popis schém

Záver a diskusia

 • Bežné chyby pri vyšetrovaní

Odporúčania na prevenciu a detekciu

 
 

FILIP VOLAVKA, head of forensic technology

"Forenzní datová analýza v praxi"

Přednáška se zaměří na způsoby datové analýzy s nástroji, které má každý interní auditor k dispozici. Na případové studii bude demonstrovaný postup od získání dat, jejich úpravu, analýzu a interpretaci výsledků. Účastníci s vlastním notebookem jsou vítáni.

Přehled testů (nákup, prodej, mzdy, pokladna, banka)

 • převod bankovních výpisů
 • Úprava dat v Exelu
 • Porovnávání podobných jmen - Fuzzy matching
 • Benfordův test
 • Jednoduchá vizualizace

Větší datové sady

 • Reporting v dostupných nástrojích
 • Přímé připojení do databáze

Dotazovací jazyky