Insolvence 2017

16. 5. 2017 - Surveilligence / Vzdělávací akce

Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Poliaka a Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) pořádají konferenci na téma "Insolvence ve středoevropském prostoru", která se uskuteční v prostorách VŠE na Náměstí W. Churchilla 4 v Praze 3 v úterý 30.5.2017 v čase od 8:30 do 17:00.

ONLINE REGISTRACE

PROGRAM

8.30 – 9.00 Registrace

9.00 – 9.20 Zahájení konference, úvodní slovo

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy
doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., Prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze

9.20 – 12.15 DOPOLEDNÍ SEKCE

9.20 – 9.50 Role úpadku v makroekonomice

Prof. Dimitrios P. Tsomocos, Ph.D., MBA (University of Oxford, UK)

9.50 – 10.20 Deset let účinnosti insolvenčního zákona: přehled pozáručních nedodělků

JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LL.M. (Clifford Chance Prague LLP / IES FSV UK, CZE)

10.20 – 10.50 Změny právní definice platební neschopnosti zavedené reformou polského zákona o insolvenci v roce 2015

Dr. Marek Porzycki (Jagiellonian University, Krakow, PL)

10.50 – 11.15 Přestávka na kávu

11.15 – 12.00 Německý insolvenční zákon – právní a ekonomické aspekty

Dr. Maxmilian Krah, MBA (Weiler Krah Petersen LLP, GER)
Dr. Torsten Voss (SENCON GmbH, GER)

12.00 – 12.30 Všeobecná úprava konkurzního práva v rámci Slovenské republiky a trestněprávní odpovědnost statutárních orgánů za nepodání návrhu na prohlášení konkursu

JUDr. Matěj Csenky (AK Csenky, SK), JUDr. Eva Kresl (AK Kresl, SK)

12.30 – 13.15 OBĚD

13.15 – 16.30 ODPOLEDNÍ SEKCE

13.15 – 14.00 Trendy ve vyvádění majetku firem v úpadku a hledání funkčního modelu úpadkového práva v nedokonalém prostředí

Ing. Ján Lalka (Surveilligence, SK)
JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D. (AK TaylorWessing, SK)

14.00 – 14.30 Úpadek ve formě předlužení jako důsledek přecenění aktiv na reálnou hodnotu

doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze, CZE)

14.30 – 15.00 IDW S11 – Německý standard o posuzování úpadku v praxi

Florian Rieser (KPMG AG WPG, GER)

15.00 – 15.15 Přestávka na kávu

15.15 – 15.45 Ekonomický obsah definice korporátního úpadku

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze, CZE)

15.45 – 16.15 Behaviorální příčiny bankrotu: Přehnaná důvěra a optimismus - jak se zažité vzorce chování projevují v manažerských dovednostech?

Ing. Mgr. Vojtěch Zíka (CEBEX, CZE)

16.15 – 17.00 Panelová diskuse – vybraná témata

1) Definice korporátního úpadku (ekonomická/právní) a způsoby prokazování
korporátního úpadku
2) Ocenění a způsoby prodeje podniku, aktiv podniku
3) Sanační způsoby řešení úpadku, hrozícího úpadku, ve srovnání s likvidačními
způsoby

konkurzwb-d8f97db660d1e593229465737e693d85