Seminár o včasnej identifikácii úpadku ako nástroja zachovania majetkovej podstaty firmy

1. 12. 2015 - Surveilligence / Vzdělávací akce

Surveilligence vás v spolupráci so spoločnosťou EU Generation pozýva na seminár z cyklu Let's talk about fraud, tentoraz na tému:

VČASNÁ IDENTIFIKÁCIA ÚPADKU AKO NÁSTROJ ZACHOVANIA MAJETKOVEJ PODSTATY FIRMY

Seminár sa koná 4. decembra 2015, už tradične v Hoteli Marrols v Bratislave.

SEMINÁR JE URČENÝ PRE:

 • Top manažment a vlastníkov firiem
 • Právnikov
 • Konkurzných správcov a expertov
 • Vedúcich pracovníkov úverových oddelení, oddelení workout, recovery a risk manažmentu v bankách

OBSAH SEMINÁRA:

8:30 – 9:00 – registrácia

9:00 – 10:00 – JUDr. Radovan Pala, partner TaylorWessing

 • Úpadok a predchádzanie úpadku – čo hovorí zákon a aká je prax
 • Skúsenosti na Slovensku – vývoj a aktuálny stav právnej úpravy a praxe
 • Identifikácia slabých miest: predlženie, platobná neschopnosť, hroziaci úpadok, kríza
 • Príklady z praxe – „bad practices“
 • Odporúčania na zmenu legislatívy

10:00 – 11:00 – Ing. Lee Louda, insolvenčný správca so zvláštnym povolením, Ing. Michal Kuděj, partner TARPAN Partners (CR) s.r.o.

Posudzovanie znakov úpadku ako začiatok všetkého

 • Zisťovanie úpadku, identifikácia predlženia
 • Aktuálny stav a skúsenosti v ČR
 • Slabé miesta procesu
 • Odporúčania na zmenu – návrh štandardu

Inšpirácie z Nemecka – posudzovanie platobnej neschopnosti

 • Štandardizácia v Nemecku – Inštitút nemeckých audítorov IDW
 • Odporúčania pre ČR a SR

11:00 – 11:30 - Moderovaná diskusia

Moderuje Ing. Martin Jesný, riaditeľ redakcií vydavateľstva Son Media, s.r.o.

11:30 – 12:00 - Občerstvenie

LEKTORI:

JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D.
partner právnickej kancelárie TaylorWessing, Panenská 6, Bratislava, www.taylorwessing.com

Radovan Pala je zakladajúcim managing partnerom medzinárodnej advokátskej kancelárie TaylorWessing, ktorá dlhodobo poskytuje právne poradenstvo klientom v oblasti obchodného práva. V rámci siete TaylorWessing vedie skupinu CEE Business & Professional Services a poskytuje poradenstvo domácim i medzinárodným klientom v oblastiach IP/IT, Corporate Recovery, M&A, ako aj Compliance. V roku 2003 získal summa cum laude titul LL.M. na právnickej fakulte Rijksuniversiteit v Groningene v odbore medzinárodného obchodného práva. Je spoluautorom monografií „Cezhraničné fúzie“ a “Harmonizácia slovenského práva obchodných spoločností s Európskym právom”, ako aj komentára k slovenskému Obchodnému zákonníku (kapitola: Akciové spoločnosti). Ako odborník z praxe bol členom pracovných skupín, ktoré sa podieľali na príprave noviel týkajúcich sa práva obchodných spoločností a konkurzného práva.

Ing. Lee Louda
insolvenčný správca so zvláštnym povolením, Vodičkova 41, Praha 1

Lee Louda je vyštudovaný strojný inžinier. V 90. rokoch bol burzový maklér, nútený správca, likvidátor investičných fondov i krízový manažér. Od roku 2004 pôsobí ako správca konkurznej podstaty, od roku 2008 ako insolvenčný správca. V roku 2010 si rozšíril pôsobnosť o zvláštne oprávnenie na výkon funkcie insolvenčného správcu pre finančné inštitúcie a pre prípady ekonomicky významných konkurzných konaní a reorganizácií. Medzi jeho najvýznamnejšie konkurzné konania patria reorganizácia skupiny Kord Group, developerské projekty Rezidence Kavčí Hory či Bydlení Dobříš, logisticky areál Loguran v Plzni, železiarne Moravia Foundry v Olomouci alebo likvidácia zahraničnej pobočky Cadbury ČR. V roku 2014 sa stal výkonným riaditeľom Institutu restrukturalizace a insolvence Vysokej školy ekonomickej v Prahe (IRI), kde aj prednáša a spolupracuje na odborných medzinárodných konferenciách. V roku 2015 sa IRI premenil na Centrum restrukturalizace a insolvence IEM VŠE (CRI).

Ing. Michal Kuděj
partner TARPAN Partners (CR) s.r.o., Na Strži 1702/65, Praha 4, www.tarpanpartners.com

Michal Kuděj absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe. Špecializuje sa najmä na firemné financie, finančné riadenie a účtovníctvo. V praktickej činnosti sa zameriava na ekonomickú problematiku reštrukturalizácií a sanácií, akvizícií a podnikových kombinácií, financovanie akvizičných transakcií a štrukturovanie investičných operácií. V ostatných rokoch participuje na významných konkurzných prípadoch v úlohe poradcu veriteľov či insolvenčného správcu. Na tému insolvencií a sanácií prednáša na vedeckých konferenciách a publikuje v odbornej tlači.

letstalkaboutfraudwb-c42d5e21c0fb5e916a0092121891ef5a