Konference "Vyvádění majetku z obchodních korporací"

22. 10. 2019 - Surveilligence / Vzdělávací akce

Konference s názvem "Vyvádění majetku z obchodních korporací", organizovaná elektronickým internetovým deníkem EPRAVO.CZ (www.epravo.cz), přinášení popis způsobů vyvádění majetku z firem (primárně ze společností v předúpadkových a úpadkových stavech), možnosti jak dostat tento majetek zpět do podstaty a prokazování nekalého konaní před soudem.

Program:

08:30 - 09:00 Registrace

09:00 - 09:10 Úvodní slovo, zahájení

09:10 - 09:55 Ján Lalka / Odhalování a vyšetřování sofistikované finanční kriminality

  • Schémata tunelování a zajímavé případové studie
  • Rozsah tunelování a statistiky v ČR
  • Efektivní postupy vyšetřování

09:55 - 10:40 Filip Volavka / Elektronická data jako klíč k odhalování a prokazování podvodů

  • Které zdroje dat můžou obsahovat cenné informace
  • Kde a jak data získat, jak s nimi pracovat a čeho se vyvarovat

10:40 - 11:00 Coffee Break

11:00 - 11:50 Lee Louda / Možnosti postupu vůči nekalým úkonům dlužníka

  • Praktické zkušenosti insolvenčního správce s postihem nekalých praktik dlužníků v insolvenčních řízeních

11:50 - 12:40 František Púry / Některé případy nehospodárného nakládání s majetkem obchodních korporací a úpadkových trestných činů a možnosti jejich prokazování

12.40 - 13:00 Panelová diskuse, otázky a odpovědi

13:00 - 13:05 - Závěrečné slovo, zakončení

Objednání konference:
https://www.epravo.cz/eshop/vyvadeni-majetku-z-obchodnich-korporaci-schemata-detekce-dokazovani-a-vymahani-skod-311.html

Program konference:

konference-a7a13b17cbcc387f43634ad49e9a40c7

Přílohy:

brozura_verze_16102019 [pdf, 575.08 kb]