Forenzní vyšetřování / audit

Forenzním vyšetřováním prověřujeme podezření na podvodné jednání v poškozené společnosti a získáváme důkazy pro další právní postupy a nápravu škod. Naší předností je schopnost nalezení, analýzy a interpretace informací rozdrobených do mnoha pramenů a vytvoření celkového obrazu o tom, co se děje a dělo v prověřované společnosti.

Standardně prověřujeme vnitřní směrnice společnosti, procesy, postupy a platnou legislativu. Dále kontrolujeme dokumentaci, elektronické a účetní a finanční záznamy smluvní dokumentace a elektronických účetních a bankovních operací. Shromažďujeme a vyhodnocujeme veřejné informace o vybraných subjektech. Vedeme pohovory se zaměstnanci, případně s třetími stranami se vztahem k prověřovaným subjektům.

Výsledkem naší práce je forenzní zpráva, která kromě jiného obsahuje:

  • Získání důkazů o nezákonné činnosti
  • Potvrzení nebo vyvrácení podezření klienta
  • Vyhodnocení dopadu a rozsahu možných ztrát
  • Identifikaci možných pachatelů
  • Doporučení dalších právních kroků

Kontaktujte nás:

V případě zájmu o forenzní vyšetřování
kontaktujte Jána Lalku:
M: +420 737 235 595
E: JanL@surveilligence.com