Kdo jsme

Klíčovými členy týmu Surveilligence jsou Ján Lalka a Filip Volavka, zkušení experti v oblasti vyšetřování a prevence podvodů.

Ing. Ján Lalka, CFE

jal

Ján Lalka, Managing Director a zakladatel Surveilligence, má 21 let zkušeností s řízením finančních rizik, s podnikovými financemi, z toho 15 let s vyšetřováním závažné hospodářské kriminality. Pracoval pro mezinárodní banku na řízení tržních rizik, v privátní skupině rizikového kapitálu. Podílel se na restrukturalizaci strojírenské společnosti a byl jedním ze zakladatelů faktoringové společnosti. Před založením Surveilligence působil téměř čtyři roky ve forenzním oddělení ve společnosti Deloitte.
Ján Lalka vystudoval Žilinskou univerzitu a získal diplom z dvouletého postgraduálního studia na Academia Istropolitana Nova v Bratislavě. Je členem Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů (Association of Certified Fraud Examiners), Council of International Investigators (CII) a Českého institutu interních auditorů (ČIIA). Jako jeden z mála specialistů v Čechách a na Slovensku je certifikovaným vyšetřovatelem podvodů s titulem CFE (Certified Fraud Examiner). Jeho profesní zkušenosti zahrnují například:

  • Vyšetřování zaměřené na dohledávání odporovatelných právních úkonů a rizikových transakcí v desítkách českých a slovenských firem v úpadku.
  • Působení v mnohých forenzních projektech vyšetřování hospodářské kriminality v globálních a lokálních společnostech a významných organizacích státní správy, a to v České republice, na Slovensku, v Německu, Nizozemsku, Rakousku, Bulharsku, Kosově, Černé Hoře, Ruské federaci, Polsku a na Ukrajině. Projekty zahrnovaly například vyšetřování sofistikovaných případů finanční kriminality, podvodů a tunelování, vyhledávání skrytých aktiv, vyšetřování zmanipulovaného účetnictví, prověrky systému proti podvodům, zkoumání korupce zaměstnanců, datové analýzy, sběr a vyhodnocení informací o subjektech a prověřování střetu zájmů.
  • Přednášení v respektovaných institucích (např. London School of Economics, Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut bankovního vzdělávání Národní banky Slovenska, Český institut interních auditorů nebo Ekonomická univerzita Bratislava) a na mnoha seminářích a konferencích na témata týkající se odhalování, vyšetřování a prevence podvodů.

Ing. Filip Volavka, CISA, EnCE

fiv

Filip Volavka, Head of Forensic technology v Surveilligence, se zaměřuje na forenzní technologie a datové analýzy v oblastech interních podvodů, úniků informací a řízení rizik a soudní znalectví v oblasti IT. Specializuje se na zajištění a následnou analýzu strukturovaných i nestrukturovaných elektronických dat.
Filip má 15 let zkušeností s forenzními technologiemi a vyšetřováním finanční kriminality. Pracoval tři roky ve společnosti Ernst & Young jako auditor informačních systémů. Poté pracoval 10 let ve společnosti PwC, kde působil jako expert v oblasti digitálních dat s důrazem na kriminalistickou počítačovou expertízu, vyšetřování zločinů v oblasti kybernetiky a na datové analýzy. Dva roky strávil v kanadské kanceláři PwC v Torontu.
Filip Volavka vystudoval obor informační a znalostní inženýrství na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2007 je certifikovaný auditor informačních systémů (CISA) v rámci mezinárodní asociace ISACA. Od roku 2008 je certifikovaný vyšetřovatel EnCase (EnCE).
Mezi úspěšné projekty patří:

  • Pro nadnárodní společnost vedl tým, který pomocí datové analýzy řešil soulad s protikorupční legislativou ve 30 společnostech po celém světě
  • Vedl vyšetřování úniku dat ve velké bance ve střední Evropě
  • Podílel se na správě jedné z největších insolvencí finanční instituce na světě, kde měl na starosti zajištění dat z interních informačních systémů a sestavení modelu výpočtu zůstatků na klientských účtech
  • Vyšetřoval zneužití IT prostředků zaměstnanci vodárenské společnosti
  • Vedl a podílel se na řadě velkých projektů v oblasti eDiscovery/eDisclosure

Spolupracující specialisté

Vzhledem ke komplexnímu charakteru realizovaných projektů spolupracujeme a využíváme zkušenosti expertů našich partnerských společností. Mezi spolupracujícími experty jsou právníci, interní a finanční auditoři, bezpečnostní konzultanti, insolvenční správcové a specialisté na oceňování a na podnikové finance. Při specifických požadavcích našich klientů využíváme služby ověřených a spolehlivých detektivů, kteří pracovali u policie a teď pracují pro některou ze spolupracujících detektivních kanceláří.