Vizualizace podnikových dat

Vizualizací podnikových dat umožňujeme našim klientům rychle a efektivně analyzovat důležité informace. Na základě našich dlouholetých zkušeností s analýzou velkých datových souborů navrhneme takovou strukturu a grafické zobrazení dat, aby co nejjednodušeji poskytovala klientovi komplexní informace o ekonomice jeho společnosti.

Klienti využívají naše vizualizovaná data například v následujících oblastech:

  • Finanční reporting společnosti
  • Přehled efektivity zaměstnanců
  • Komplexní přehledy hospodaření firem v insolvenci
  • Přehled materiálových toků výrobou

Výstupem našich prací je:

  • Návrh vizualizace reportu
  • Implementace reportu na vzorových datech
  • Asistence při implementaci do klientských systémů

Kontaktujte nás:

V případě zájmu o vizualizaci firemních dat
kontaktujte Jána Lalku:
M: +420 737 235 595
E: JanL@surveilligence.com