Insolvency Report 04/2020

4. 5. 2020 - Surveilligence / Insolvency Report

Insolvency Report 04/2020 prináša vybrané štatistiky o úpadkoch právnických osôb v Českej a Slovenskej republike za apríl 2020.