Případ č. 21: Vyvádění prostředků spřízněným osobám poskytnutím (nikdy nesplacených) půjček

6. 5. 2020 - Surveilligence / Seriál o tunelování

Seriál o vyvádění majetku firem

Každý týden na příkladech z praxe zveřejňujeme zajímavé případy vyvádění majetku z firem.

Případ č. 21: Vyvádění prostředků spřízněným osobám poskytnutím (nikdy nesplacených) půjček v období před i po zahájení insolvenčního řízení

Jednatel společnosti v úpadku poskytl několik půjček jiné společnosti, kterou rovněž ovládal. Tyto půjčky, poskytnuté nejen před zahájením insolvenčního řízení společnosti, ale rovněž v jeho průběhu, nebyly nikdy splaceny. Insolvenčnímu správci úpadce se je rovněž nepodařilo ze spřízněné společnosti vymoct. Jednatel tak vyvedl ze své společnosti 1,56 mil. Kč bez získání jakéhokoliv protiplnění.

Schéma

Společnost A působila v oblasti poskytování služeb. Pachatel, jediný společník a jednatel společnosti A, rovněž ovládal společnost B, kterou založil již v roce 1998. Jednalo se o „spící společnost“ bez zaměstnanců, obratu a provozní činnosti.

Poskytnutí půjček
V květnu 2012, tj. v období několika měsíců před zahájením insolvenčního řízení společnosti A, vyvedl jednatel ze společnosti A portfolio zákazníků na společnost B. Tento převod byl obhajován úpadkovým stavem společnosti A a údajnými obavami jejích zákazníků z přerušení spolupráce kvůli úpadku. Společnosti B, původně prázdné účelové společnosti bez zaměstnanců, tak začaly skokově růst tržby v řádech milionů korun měsíčně.

Zároveň, v období od 12. 5. 2012 do 1. 6. 2012, jednatel společnosti A poskytl spřízněné společnosti B celkem sedm půjček v souhrnné výši 1.336.180 Kč.

Dne 18. 8. 2012 bylo na základě vyhlášky soudu zahájeno insolvenční řízení společnosti A.

Společnost A pokračovala ve vyvádění prostředků poskytováním půjček i po zahájení insolvenčního řízení. Dne 4. 10. 2012 jednatel poskytl další tři půjčky spřízněné společnosti B, a to v souhrnné výši 220.725 Kč. Aby se vyvádění neprozradilo, jednatel společnosti A falšoval výkaznictví společnosti a podával zkreslené informace o hospodaření jak insolvenčnímu správci, tak věřitelskému výboru.

Dne 13. 10. 2012 bylo na základě usnesení soudu rozhodnuto o úpadku společnosti A.

Další převody
Po rozhodnutí o úpadku společnosti A převedl jednatel společnosti A na účet společnosti B další prostředky, které již vůbec nevykazoval věřitelskému výboru ani insolvenčnímu správci. Například dne 13. 12. 2012 tak společnost A převedla 690.000 Kč na účet společnosti B. Po odhalení převodu a konfrontaci jednatele tento uvedl, že se jednalo o platbu půjčkou na mzdy zaměstnanců společnosti B, že k transakci neexistuje žádná dokumentace a že se jednalo o „ominózní půjčku“.

Dopady

Jednatel vyvedl ze své společnosti v úpadku prostředky v souhrnné výši 1,55 mil. Kč na spřízněnou společnost, a to bez získání jakéhokoliv protiplnění.

CHRONOLOGIE PŘÍPADU

  • květen 2012: Jednatel společnosti A vyvedl na spřízněnou společnost B portfolio zákazníků.
  • 12.5.2012 – 1.6.2012: Jednatel společnosti A poskytl spřízněné společnosti B půjčky (1.336.180 Kč).
  • 18.8.2012: Bylo zahájeno insolvenční řízení společnosti A.
  • 4.10.2012: Jednatel společnosti A, bez vědomí insolvenčního správce i věřitelského výboru, poskytl spřízněné společnosti B další půjčky (220.725 Kč).
  • 13.10.2012: Bylo rozhodnuto o úpadku společnosti A.
  • 13.12.2012: Jednatel společnosti A, bez vědomí insolvenčního správce i věřitelského výboru, převedl spřízněné společnosti B dalších 690.000 Kč.

Schéma: vyvádění peněžních prostředků spřízněným osobám v období před i po zahájení insolvenčního řízení
Maskování: smlouvami o půjčkách

obr-0da8f9c82afd6795a4179a9378210f2c