Případ č. 22: Vyvádění peněžních prostředků, kryté jako úhrada odměn managementu

13. 5. 2020 - Surveilligence / Seriál o tunelování

Seriál o vyvádění majetku firem

Každý týden na příkladech z praxe zveřejňujeme zajímavé případy vyvádění majetku z firem.

Případ č. 22: Vyvádění peněžních prostředků, kryté jako úhrada odměn managementu

Jednatel poškozené společnosti pravidelně přeposílal peněžní prostředky ze své zadlužené společnosti ve faktickém úpadku do jedné ze spřízněných společností, kterou skrytě ovládal. Tyto převody účetně kryl jako úhrady odměn managementu poškozené společnosti.

Schéma

O poškozené společnosti
Společnost A byla založena v roce 1995 a podnikala v oblasti výroby ocelových konstrukcí. Pachatelem, který vyváděl majetek ze společnosti, byl jejím jednatelem a zároveň jediným společníkem. Společnost A se dostala v roce 2013 do finančních problémů z důvodu poklesu obratu, snížení ziskovosti a příliš vysokých úvěrů od bank, které nebyla schopna splácet.

Společnost B, do které byl vyváděn majetek ze společnosti A, byla založena v roce 2007. Předmětem podnikání byla realitní činnost a správa a údržba nemovitostí. Předsedou představenstva byl jednatel společnosti A. Majoritním akcionářem s 99% podílem byla společnost C, kterou rovněž ovládal jednatel společnosti A.

Převody prostředků
Od června 2012 jednatel společnosti A přeposílal ze společnosti jednou měsíčně několik stovek tisíc korun na účet společnosti B. Podle jednatele společnosti A spočívala podstata obchodních transakcí se společností B v tom, že společnost A jimi řešila úhradu osobních odměn managementu společnosti A, které měly být ukryté před jinými zaměstnanci společnosti A.

Společnost B měla následně tyto přijaté prostředky přerozdělit třem manažerům a uhradit je bankovním převodem na jednotlivé účty manažerů společnosti A.
Mezi společností A a společností B však nebyla podepsána žádná smlouva, a nebyly tak formálně specifikovány podmínky a parametry tohoto obchodního vztahu a účelnosti jednotlivých převodů.

Jednatel společnosti A odmítl specifikovat a doložit, který z manažerů měl tímto způsobem dostávat odměnu. Rovněž manažeři odmítli poskytnout informaci o svých odměnách a předložit smlouvy se společností A. Bylo zjištěno, že management společnosti A pravidelně hradil mzdy svých manažerů ze svých účtů a dostupná dokumentace neobsahovala žádnou informaci o způsobu úhrady přes společnost B.

Bankovní výpisy
V období od června 2012 do ledna 2014 společnost A uhradila společnosti B podle bankovních výpisů souhrnnou částku 2.316.855 Kč:

obr-tab-1-586ac3e7c2ce7fc5bc41509640197e67

Společnost A nepřeváděla prostředky společnosti B každý měsíc a rovněž částka jednotlivých převodů nebyla v žádném měsíci stejná.

V období od 1. 1. 2012 do 5. 6. 2014 převedla společnost A na účty společnosti B následující částky:

  • V roce 2012: celkem 947.821 Kč, průměrně za měsíc 236.955 Kč.
  • V roce 2013: celkem 1 118 034 Kč, průměrně za měsíc 186.339 Kč.
  • V roce 2014: celkem 251.000 Kč, průměrně za měsíc 251.000 Kč (pouze jeden převod).

Účetnictví
Jiný obrázek o bankovních převodech poskytlo účetnictví. Společnost A neevidovala žádnou účetní transakci pod názvem společnosti B. Žádný ze skutečných bankovních převodů do společnosti B nebyl ve stejné výši a ke stejnému datu, v jakém je společnost A evidovala ve svém účetnictví.

Podle svého účetního deníku a hlavní knihy vytvořila společnost A v letech 2012 a 2013 analytický účet s názvem 379200 „Jiné závazky – Společnost B“, na který účtovala údajné mzdy managementu. Jak bylo při prověřování zjištěno, mzdy managementu účtovala i na jiných analytických účtech.

Celkový přehled zaúčtovaných závazků na účtu „379200 Jiné závazky – Společnost B“ je znázorněn v následující tabulce (v Kč):

obr-tab-2-f44f0d79fc271b747bac8d867158db5b

Podle výše uvedené tabulky a svého účetnictví zaúčtovala společnost A závazek z titulu výplaty mezd managementu společnosti v souhrnné výši 3.694.931 Kč v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013.

Škoda

V období od června 2012 do ledna 2014 vyvedl jednatel společnosti A do spřízněné společnosti B částku 2.316.855 Kč. Tyto převody peněžní hotovosti účetně kryl jako úhrady odměn managementu společnosti A přes společnost B. Společnost A skončila v březnu 2014 v insolvenčním řízení a po několika měsících byl na její majetek prohlášen konkurz.

Schéma: vyvádění peněžních prostředků spřízněným osobám v období před i po zahájení insolvenčního řízení
Maskování: úhrady odměn managementu

obr-88193774c6647b8b149d5d48fb7ea814