Naše služby

Máme dlhoročné skúsenosti s vyšetrovaním sofistikovanej finančnej kriminality. K najčastejším druhom trestnej činnosti, ktoré sme vyšetrovali, patrili:

  • Insolvenčné podvody
  • Sofistikované prípady vyvádzania majetku a skrytého tunelovania
  • Komplexné manažérske a zamestnanecké podvody
  • Akvizičné podvody pri predaji a kúpe spoločností
  • Manipulovanie účtovníctva a skresľovanie údajov o hospodárení
  • Korupcia, podvody pri nákupe a verejnom obstarávaní
  • Úverové a dotačné podvody
  • Únik obchodných informácií, citlivých osobných údajov a nekalá konkurencia
  • Konflikt záujmov

K službám, ktoré poskytujeme našim klientom, patria najmä: