Forenzné vyšetrovanie / audit

Forenzným vyšetrovaním preverujeme podozrenia na podvodné konanie v poškodenej spoločnosti a získavame dôkazy pre ďalšie právne postupy a nápravu škôd. Našou prednosťou je schopnosť nájsť, analyzovať a interpretovať informácie rozdrobené v mnohých prameňoch a vytvoriť celkový obraz o tom, čo sa dialo a deje v preverovanej spoločnosti.

Štandardne preverujeme vnútorné smernice spoločnosti, procesy, postupy a plnenie platnej legislatívy. Ďalej kontrolujeme elektronické účtovné záznamy a bankové operácie či účtovnú a zmluvnú dokumentáciu. Zhromažďujeme a vyhodnocujeme verejne dostupné informácie o vybraných subjektoch. Vedieme pohovory so zamestnancami, prípadne s tretími stranami so vzťahom k preverovaným subjektom.

Výsledkom našej práce je forenzná správa, ktorá okrem iného obsahuje:

  • Získanie dôkazov o nezákonnej činnosti
  • Potvrdenie alebo vyvrátenie podozrení klienta
  • Vyhodnotenie dosahu a rozsahu možných strát
  • Identifikáciu možných páchateľov
  • Odporučenie ďalších právnych krokov

Kontaktujte nás:

V prípade záujmu o forenzné vyšetrovanie kontaktujte Jána Lalku:
M: +420 737 235 595
E: JanL@surveilligence.com