Forenzná due diligence v M&A

Forenznou due diligence pomáhame klientom pri akvizíciách iných spoločností. Podporujeme kupujúceho (privátni investori, fondy rizikového kapitálu a korporátni investori a pod.) pri preverovaní preberanej spoločnosti. Overujeme fakty, vyhľadávame nové informácie, interpretujeme ich a vyhodnocujeme ich relevanciu.

Forenzná due diligence je doplnková služba k finančnej alebo právnej due diligence. Pomôže s identifikáciou rizík a potenciálne nezverejnených vplyvov na hodnotu cieľovej spoločnosti.

Výstupom našej práce je správa obsahujúca:

  • identifikované obchodné a reputačné riziká
  • identifikované rizikové transakcie a vzťahy
  • zistené a zhromaždené dôkazy
  • odporučenie ďalšieho postupu

Kontaktujte nás:

V prípade záujmu o forenznú due diligence kontaktujte Jána Lalku:
M: +420 737 235 595
E: JanL@surveilligence.com