Partneri a členstvá

Spoločnosť Surveilligence úzko spolupracuje s vyšetrovacími, audítorskými a poradenskými spoločnosťami a právnickými kanceláriami pôsobiacimi v strednej, východnej i západnej Európe.
Sme členmi renomovaných združení, pôsobiacimi v oblasti boja proti nekalému a neetickému konaniu.

Council of International Invetigators

Medzinárodná asociácia Council of International Investigators (CII) združuje viac ako 380 elitných vyšetrovateľov zo 67 krajín celého sveta. Medzi členmi CII sú odborníci na vyšetrovanie závažnej hospodárskej kriminality, súkromní detektívi, experti na balistiku, kybernetický zločin, ochranu osôb i majetku či dátovú analýzu. Podľa stanov CII sa jej členom môže stať privátny vyšetrovateľ členskej spoločnosti, ktorý sa vyšetrovaniu venuje minimálne päť rokov. Členovia musia mať vysoký morálny kredit a nesmú byť trestne stíhaní. Spoločnosť, ktorú riadia ako partneri alebo pre ktorú pracujú ako vyšetrovatelia, musí byť v dobrej finančnej kondícii. Asociácia CII vznikla v roku 1955 v Chicagu. Pre záujem zahraničných vyšetrovateľov sa postupne rozrástla na všetky kontinenty sveta. Krédom CII je kvalita a nie kvantita. Svojich členov si preto CII dôkladne vyberá a prísne posudzuje každú žiadosť o členstvo, pričom kladie dôraz na etiku v poskytovaní služieb a podnikaní, profesionalitu, kvalitu služieb a priateľské vzťahy v rámci komunity.

http://www.cii2.org

Association of Certified Fraud Examiners

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) je najväčšia medzinárodná organizácia, ktorá bojuje proti podvodom. Certifikačná autorita budúcich vyšetrovateľov a súčasne popredný poskytovateľ školenia a vzdelávanie v tejto oblasti. S viac ako 60 000 členmi v mnohých krajinách sveta sa ACFE aktívne podieľa na znižovaní hospodárskej kriminality. Jej poslaním je eliminovať a vyšetrovať podvody "bielych golierov" a byť nápomocná členom asociácie.

http://www.acfe.com

Český institut interních auditorů

Český institut interních auditorů (ČIIA) je občianske združenie interných audítorov, ktorého cieľom je presadzovať a podporovať interný audit v Českej republike. ČIIA je členom medzinárodného inštitútu The Institute of Internal Auditors Inc., ktorý vznikol v USA v roku 1941 a dnes reprezentuje 90 000 odborníkov z viac než 165 krajín. Český institut interních auditorů existuje od marca 1995. Má viac ako 1 000 členov.

http://www.interniaudit.cz/

Society of Anti-Fraud Experts

Society of Anti-Fraud Experts (SAFE) je profesionálna multiodborová skupina expertov na sociálnej sieti LinkedIn, pôsobiacich v Českej a Slovenskej republike zameraných na boj proti podvodom a vytváranie etickej spoločnosti.

Cieľom skupiny je

  • Vytvoriť platformu na zdieľanie skúseností v oblasti boja proti podvodom
  • Identifikovanie a zdieľanie najnovších trendov v oblasti boja proti podvodom
  • Vytvorenie príležitostí na networking a stretávanie sa členov
  • Vytvorenie priestoru, kde médiá a experti nájdu zdroj nových a zaujímavých informácií
  • Vzdelávanie odbornej ako aj laickej verejnosti v oblasti prevencie podvodov
  • Vypracovávanie stanovísk k aktuálnym otázkam v oblasti boja proti korupcii a podvodom

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=4989689