Preverovanie firiem a jednotlivcov

Vyhľadáme, zanalyzujeme a dôkladne preveríme informácie o vybraných firmách a osobách. Našou prednosťou je schopnosť efektívne overiť veľké množstvo zdrojov informácií, identifikovať kľúčové údaje, odhaliť súvislosti medzi nimi a na ich základe vypátrať dosiaľ skryté a neodhalené fakty.

Vďaka našim skúsenostiam, nástrojom a schopnostiam dokážeme z verejne dostupných zdrojov získať informácie a vypracovať analýzy, ktoré sa na prvý pohľad zdajú nemožné. Dôkladná analytická práca a znalosť prostredia nám umožňujú odpovedať aj na tie najťažšie otázky našich klientov a ochrániť ich tak pred hroziacimi škodami.

Sme schopní získať a preveriť informácie nielen z Európy, ale aj z mimoeurópskych krajín.

Na základe našich preverení získate napríklad:

  • Najaktuálnejšie informácie o preverovanej osobe
  • Odhalené väzby na vašich zamestnancov, politikov či organizovaný zločin
  • Informácie o skutočných vlastníkoch obchodného partnera
  • Informácie o reputácii a integrite kľúčových osôb obchodného partnera
  • Informácie o rizikách spolupráce s obchodným partnerom

Kontaktujte nás:

V prípade záujmu o preverovanie firiem a jednotlivcov kontaktujte Jána Lalku:
M: +420 737 235 595
E: JanL@surveilligence.com