Dátová analýza

Dátovou analýzou pomáhame klientom vyťažiť cenné informácie z veľkého množstva štruktúrovaných dát uložených v databázach alebo v súboroch kancelárskych aplikácií.

K hlavným druhom dátových analýz, ktoré bežne uskutočňujeme, patria napríklad:

  • Analýza štruktúrovaných dát – napr. z účtovníctva, ERP systémov, platobných systémov, súborov vo formáte Excel
  • Prevod neštruktúrovaných dát – napr. bankové výpisy v PDF do formátu Excel
  • Všeobecná analýza obsahu databáz – DMS, CRM a podobne
  • Prevod listinných dokumentov do digitálneho formátu
  • Vizualizácia zložitých reportov a dátových súborov do prehľadných tabuliek a grafov

Výstupom našej práce sú:

  • Prehľadné a zrozumiteľné reporty
  • Dátové výstupy v ľubovoľnom formáte
  • Interpretácia výsledkov a odporúčania

Kontaktujte nás:

V prípade záujmu o dátovú analýzu kontaktujte Filipa Volavku:
M: +420 733 169 155
E: FilipV@surveilligence.com