Čo robíme

Sme špecialisti na vyšetrovanie a prevenciu závažných manažérskych podvodov a sofistikovanej finančnej kriminality. Od roku 2008 pomáhame klientom riadiť riziká spojené s výskytom finančnej kriminality, a to získavaním a preverovaním informácií, vyšetrovaním podozrení, vypátraním nezákonne vyvedeného majetku a asistenciou pri budovaní prevenčného systému proti podvodom.

Medzi naše základné služby patrí rozkrývanie a dokazovanie hospodárskej kriminality formou forenzných auditov a vyšetrovaní, spracovávanie investigatívnych správ o integrite a reputácii subjektov, vyhľadávanie prepojení medzi firmami a jednotlivcami, dohľadávanie majetku a podpora klientov v obchodných sporoch.

Kancelárie Surveilligence sú v Českej republike (v Prahe) a na Slovensku (v Bratislave). Avšak vďaka úzkej spolupráci s ďalšími vyšetrovacími, audítorskými a poradenskými spoločnosťami dokážeme flexibilne plniť požiadavky našich klientov aj v iných krajinách strednej, východnej a západnej Európy. Okrem krajín, kde majú sídlo naši partneri (Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Nemecko, Holandsko, Belgicko, Švajčiarsko, Veľká Británia, Rakúsko a krajiny bývalej Juhoslávie), môžeme sprostredkovať informácie a realizovať projekty aj v ďalších krajinách Európy.