Vizualizácia podnikových dát

Vizualizáciou podnikových dát umožňujeme našim klientom rýchlo a efektívne analyzovať dôležité informácie. Na základe našich dlhoročných skúseností s analýzou veľkých dátových súborov navrhneme takú štruktúru a grafické zobrazenie dát, aby čo najjednoduchšie poskytovala klientovi komplexné informácie o ekonomike jeho spoločnosti.

Klienti využívajú naše vizualizácie dát napríklad v nasledujúcich oblastiach:

  • Finančný reporting spoločnosti
  • Prehľad efektivity zamestnancov
  • Komplexné prehľady o hospodárení firiem v insolvencii
  • Prehľad materiálových tokov vo výrobe a podobne

Výstupom našej práce je:

  • Návrh vizualizácie reportu
  • Implementácia reportu na vzorových dátach
  • Asistencia pri implementácii do klientskych systémov

Kontaktujte nás:

V prípade záujmu o vizualizáciu firemných dát kontaktujte Jána Lalku:
M: +420 737 235 595
E: JanL@surveilligence.com