Podpora advokátskych kancelárií v sporoch

V rámci podpory právnych kancelárií ponúkame široké spektrum forenzných a znaleckých služieb zameraných na získanie informácií a dôkazov pre úspešné riešenie sporov.

Ponúkame naše schopnosti a skúsenosti získané v niekoľkých desiatkach projektov, ktoré sa týkali vyšetrovania nekalého konania, preverovania firiem, povesti a integrity osôb alebo vyhľadávania spreneverených aktív a majetku.

Výstupom našej práce pre právne kancelárie v rámci vedenia sporov je napríklad:

  • získanie elektronických dôkazov pomocou forenzných technológií
  • súdnoznalecké posudky v oblasti IT
  • forenzná správa z vyšetrovania podozrení z nekalej činnosti
  • dátové analýzy účtovných transakcií
  • správy z komplexných previerok firiem a jednotlivcov
  • dôkazy o dohľadanom spreneverenom majetku
  • identifikované neoznámené prepojenia medzi subjektmi a preukázané konflikty záujmov

Kontaktujte nás:

V prípade záujmu o informačnú podporu v rámci súdnych sporov kontaktujte Jána Lalku:
M: +420 737 235 595
E: JanL@surveilligence.com