Forenzná podpora pri insolvenčných konaniach

Dlhodobo pomáhame veriteľom a insolvenčným správcom identifikovať a dohľadávať nezákonne vyvedený majetok zo spoločnosti úpadcu a asistujeme právnym zástupcom klientov pri spätnom získaní tohto majetku.

Vyhľadávanie vyvedeného majetku spočíva v dôkladnom zbere informácií, a to nielen z interných účtovných záznamov a firemnej dokumentácie, ale tiež z otvorených zdrojov, kde získavame údaje o obchodných partneroch a osobách podieľajúcich sa na preverovaných operáciách. Nevyhnutnou súčasťou forenzného vyšetrovania je využívanie analýz, vizualizácií a testovanie elektronických transakcií.

Aktívne pôsobíme v komunite expertov na insolvencie. Máme skúsenosti z desiatok projektov. Klientom sme pomohli identifikovať vyvedený majetok rádovo v stovkách miliónov českých korún.

Výsledkom našej práce je forenzná správa, ktorá okrem iného obsahuje:

  • identifikované neúčinné, neplatné alebo zvýhodňujúce právne úkony v spoločnosti úpadcu
  • odhalené väzby a identifikované rizikové prepojenia medzi úpadcom a tretími stranami
  • dôkladne opísané transakcie, cez ktoré mohlo dôjsť k poškodeniu veriteľov
  • zhromaždené dôkazy o nezákonnej činnosti
  • odporučenie ďalšieho postupu pri vymáhaní škôd

Kontaktujte nás:

V prípade záujmu o podporu v priebehu insolvenčného konania a pri dohľadávaní majetku kontaktujte Jána Lalku:
M: +420 737 235 595
E: JanL@surveilligence.com