Zaisťovanie a analýza elektronických dôkazov

Preverujeme rôzne podozrenia klientov súvisiace s elektronickými dátami. Tie vieme odborne zaistiť, uskutočniť ich forenznú analýzu a vypracovať znalecký posudok.

Medzi bežné typy šetrenia patrí napríklad preverovanie podozrení z:

  • vynášania obchodných informácií zamestnanca ku konkurencii
  • krádeže citlivých firemných dát
  • porušovania povinností štatutárov
  • uzatvorenia nevýhodných obchodov zamestnancami
  • vzniku nekalej konkurencie predchádzajúcimi štatutármi
  • konfliktu záujmov zamestnancov

Výstupom našej práce je:

  • forenzná správa alebo znalecký posudok, ktorý bude obsahovať okrem dôkladného opisu šetreného prípadu aj vyčíslenie škôd a stanovenie zodpovednej osoby alebo identifikáciu možného páchateľa
  • zhromaždené dôkazy o nekalom konaní
  • návrh ďalšieho postupu v prípade súdneho sporu

Kontaktujte nás:

V prípade záujmu o zaistenie a analýzu elektronických dôkazov kontaktujte Filipa Volavku:
M: +420 733 169 155
E: FilipV@surveilligence.com